Duchowe książki do nauki etyczno-moralnych wartości oraz ich osiągania

Subskrybuj

Newsletter

Zaloguj Się

Moje konto

Koszyk

Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo”

Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo” upowszechnia współczesne słowo prorocze, przekazywane przez Gabriele, prorokinię i ambasadorkę Boga, w formie książek i broszur. Słowo Wolnego, Uniwersalnego Ducha jest oferowane ludziom wszystkich kultur od ponad 40 lat. Jest to bogactwo Bożych objawień, szkoleń i wyjaśnień wskazujących, jak w sposób świadomy prowadzić odpowiedzialne życie.
Współczesne słowo prorocze nawiązuje do pierwotnego chrześcijaństwa, do nauk Jezusa z Nazaretu i Jego Kazania na Górze oraz do Dziesięciu Przykazań Boga, które przekazał Mojżesz. Nauki i słowo uniwersalnego Ducha są wolne od tradycji i religii zewnętrznych. Wolny Duch, wszech-kosmiczny byt, życie, nie jest słowem Kościoła. W tym sensie niektóre książki wydawane przez Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo” służą również do ujawniana, jak wykorzystywane jest imię Jezusa z Nazaretu.

Uniwersalna nauka Wolnego Ducha

Uniwersalna kosmiczna nauka Wolnego Ducha obejmuje współzależności wszystkich form życia i sił życiowych, oraz wyjaśnia sens i cel bycia na Ziemi. Wskazuje drogę do jedności i miłości z bliźnim między ludźmi, jak również z królestwami przyrody i światem zwierząt. Zasada, która prowadzi do harmonijnego życia, także z przyrodą i wszystkimi innymi stworzeniami oznacza: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, aby tobie czyniono – lub też innymi słowy: Czyń innym najpierw to, czego pragniesz, aby inni tobie czynili.

Rozpowszechnianie

Naszą troską , jako prachrześcijan, jest szerzenie nauki miłości do Boga i bliźniego, do człowieka, przyrody i zwierząt, darowanej przez Jezusa z Nazaretu, która ponownie w naszych czasach przekazywana jest przez nosiciela słowa Wolnego Ducha, Gabriele. Każdy człowiek – jeśli tego pragnie – może korzystać z pomocy i rad Wolnego Ducha, aby odnaleźć Boga w sobie. Zawrzeć pokój ze swoimi bliźnimi i z królestwami przyrody. Prachrześcijanie w Duchu Jezusa z Nazaretu wiedzą: Zapowiedziane jest pozytywne, spełnione życie.

Nieprawda w Internecie

Jezus z Nazaretu nie założył żadnej zewnętrznej religii, takiej jaką ukazują instytucje.On działał i uosabiał z pełnomocnictwa żywego, Wolnego Ducha, którego uniwersalnym, wiecznym prawem jest miłość i wolność.
Jezus z Nazaretu nie był słabeuszem. Nauczał z pełnomocnictwa miłości do Boga i bliźniego, do człowieka, przyrody i zwierząt. Wiele z tego, czego nauczał i według czego żył, zostało wypaczone przez instytucjonalne Kościoły. Ponieważ my, idący w ślady Jezusa z Nazaretu, wskazujemy na wykorzystywanie imienia Jezusa, Chrystusa i upowszechniamy Jego naukę wolności, jesteśmy często głównie przez instytucje kościelne zniesławiani jako sekta.

Wiele komentarzy na temat duchowego nurtu prachrześcijańskiego życia, które można znaleźć w Internecie, nie odpowiada faktom. Stare nieprawdziwe historie, uporczywie rozpowszechniane przez dziesiątki lat o dziele Chrystusa Bożego, o Życiu Uniwersalnym i o nas, prachrześcijanach, których bezpodstawność ukazywaliśmy za każdym razem – stały się znaną już tradycją instytucji kościelnych i ich wyznawców. Każdy, kto zaraził się tym w Internecie i wierzy w te błędne informacje, tożsame ze zniewagą, jest wolny, aby to czynić. Przez wiele lat prostowaliśmy. Starczy tego.

Czy kiedykolwiek zapoznaliście się Państwo ze słowem antychryst? To ten, który nazywa się tylko chrześcijaninem, a w gruncie rzeczy nauki Jezusa z Nazaretu, głoszące stopniowe spełnianie Dziesięciu Przykazań Boga i Kazania na Górze zmienia w przeciwieństwo. Ostatecznie znaczy to, że na koniec widać owoce – mniej dobre, dobre lub złe owoce. My, prachrześcijanie, polegamy na bezstronnej ocenie wszystkich tych, którzy nadal są w stanie niezależnie myśleć, sprawdzać i rozważać. Niestety, Internet pozbawiono porządku tak bardzo, że w wielu przypadkach można mówić o nim jak o polu bitwy, na którym rozgrywa się walka za i przeciw. Nie wkraczamy na to terytorium, gdzie stosuje się argumenty i kontrargumenty, gdzie potęgują się oszczerstwa, nienawiść i zniesławienie. Naturalnie każdy może postępować w sposób, jaki uważa za słuszny.

Prześladowanie ludzi o innym sposobie myślenia jest wszędzie monopolem duchowieństwa.

Heinrich Heine (poeta, 1797 – 1856)
Wiele niezależnych stacji radiowych i telewizyjnych nadaje programy, które upowszechniają prorocze słowo, przekazywane przez Gabriele oraz programy o tematyce prachrześcijańskiej. Pisząc na podany adres można dowiedzieć się, na jakich częstotliwościach nadawane są te programy w danym języku i kraju.
info@radio-santec.com
Jeśli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu. Prosimy pisać na adres: sklep@gabriele-wydawnictwo

Biblioteka Sophia

Drodzy czytelnicy, może jesteście zaskoczeni tym, o czym tutaj przeczytaliście. Każdemu polecamy, aby sam wyrobił sobie zdanie na temat nauk Wolnego Ducha. Zapraszamy również do odwiedzenia Biblioteki Sophia, w której znajdziecie Państwo wszystkie dzieła Gabriele w wielu językach.
Wyjaśnienie: Przychodzicie Państwo tutaj w pełnej wolności. Pozostajecie wolni. Wolni odchodzicie, ponieważ odwiedziliście Bibliotekę Wolnego Ducha.
>> Tutaj znajdziecie Państwo informacje o Bibliotece Sophia i o wydarzeniach w Bibliotece Sophia oraz w jej bezpośredniej bliskości.
Odwiedzić możecie Państwo również stronę internetową Biblioteki Sophia. Znajdziecie tam wszystkie informacje, dotyczące pomieszczeń, miejsc spotkań jak również możliwości noclegowych – www.sophia-bibliothek.de