Duchowe książki do nauki etyczno-moralnych wartości oraz ich osiągania

Subskrybuj

Newsletter

Zaloguj Się

Moje konto

Koszyk

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Korzystając z powyższego prawa Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru na adres Sprzedawcy (koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient). Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo“ skr. poczt. 45, 00-968 Warszawa 45, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@gabriele-wydawnictwo.com (wzór formularza znajduje się poniżej). Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa Klient. Zwracany do Sprzedawcy towar powinien być kompletny (zawierać musi wszystkie dołączone do niego elementy i/lub gratisy).
W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony (Sprzedawca i Klient) sobie świadczyły, zwracają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Państwa kwoty wynikającej z rachunku w wybrany przez Państwa sposób.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
– imię i nazwisko
– ulica i nr domu/mieszkania
– kod poczt. i miejscowość
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość w dniu …
Zwracam następujący towar (proszę wpisać nazwę zwracanego towaru): …
otrzymany dnia …
za cenę (wraz z kosztem przesyłki) … złotych.
Zwrot ceny proszę przesłać (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
□ przekazem pocztowy na wyżej wskazany adres,
□ na następujący rachunek bankowy …
podpis…