Boże proroctwo dzisiaj

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy istnieje jeszcze dzisiaj Boże proroctwo, czy Bóg, Odwieczny, mówi do ludzi tak, jak przekazano we wcześniejszych epokach. Odpowiedź brzmi: tak!

Wraz z Gabriele, prorokinią Boga obecnych czasów, zamyka się 4000-letni cykl, który rozpoczął się od Słowa Bożego przekazanego przez Abrahama i kontynuowany był przez proroków Bożych –  Mojżesza, Izajasza, Hioba, przez Jezusa z Nazaretu jako największego proroka Bożego i wielu innych posłańców Bożych – aż do naszych czasów.

Książki o Bożym proroctwie dzisiaj

Przez całe tysiąclecia wzywa Bóg, kochający Ojciec, przez swoich proroków wszystkich ludzi i dusze, aby rozpoczęli drogę do domu wiecznego Ojca, aby wrócili do Niego, do Wiecznego Królestwa, gdzie każda dusza ma swój początek. Ta droga jest drogą miłości do Boga i bliźniego, drogą pojednania, pokoju między ludźmi, z przyrodą i zwierzętami. To wielki dar, że Gabriele, prorokini i ambasadorka Boga, żyje dziś wśród nas. Od prawie pięciu dekad objawia się przez nią Bóg, nasz wieczny Ojciec, Chrystus, Jego Syn, który żył na Ziemi jako Jezus z Nazaretu, oraz książę Prawa boskiej Mądrości, a także inne istoty duchowe z Wiecznego Królestwa. Również Gabriele daje nam dodatkowo perłę za perłą ze swojej rozwiniętej świadomości, które pomagają nam coraz bardziej odnajdywać się w życiu świadomym Boga. W książkach Gabriele – Wydawnictwo Słowo perły te i objawienia z Wiecznego Królestwa Bożego mogą poznać wszyscy ludzie na całym świecie w ponad 25 językach. Objawione Słowo Odwiecznego jest dziś rozpowszechniane na całym świecie także za pośrednictwem e-booków.

Kim jest ten, który się objawia?

Ja Jestem, który Jestem – tak mówi Wieczny Wszech-Jedyny, którego my, ludzie, nazywamy „Bogiem” lub „Allahem” lub „Jahwe”. On jest Stwórcą i Dawcą wszelkiego życia, Duchem nieskończoności – Wolnym Duchem, który nie zna żadnych religii. On jest Pra-Miłością, z której wyszliśmy. My, ludzie, jesteśmy istotami duchowymi w głębi naszej istoty, ponieważ Bóg ujrzał i stworzył nas jako istoty pochodzące od Niego: Duch z Jego Ducha, podobieństwa naszego niebiańskiego Ojca, których wiecznym domem jest królestwo Boże.

Co mówi Bóg, Odwieczny, dzisiaj przez swoją prorokinię?

Z pierwszej ręki, z rogu obfitości boskiej Mądrości, dowiadujemy się z tych książek tego, co może być nam przekazane tylko z Wiecznego Królestwa:
 • wszystkiego o strukturze stworzenia,
 • o powstaniu światów o subtelnej strukturze, czysto duchowych;
 • o upadku i powstaniu materialnego wszechświata, w tym człowieka;
 • o demonicznej zasadzie „dziel, wiąż i rządź” w przeciwieństwie do boskiej zasady „łącz i bądź”;
 • o prawdziwych naukach Jezusa z Nazaretu;
 • o Jego życiu i działaniu pod znakiem pokoju, miłości do Boga i bliźniego;
 •  o sensie życia na Ziemi;
 •  o narodzinach, śmierci i powrocie;
 •  o drodze do wnętrza, którą każda dusza i każdy uduchowiony człowiek kiedyś przejdzie, do „Boga w nas” ;
 •  ale także o fałszowaniu nauki Jezusa, Chrystusa, przez kościelnych nosicieli sutann;
 •  i o dalszej przyszłości ludzkości w dobie zmian klimatycznych, aż po sprowadzenie, czyli powrót wszystkich dzieci Bożych do ich wiecznego domu.

Fałszowanie nauk Jezusa z Nazaretu

Bóg jest wolnością i mieszka swoją mocą we wnętrzu każdej duszy i każdego człowieka posiadającego duszę. Aby zbliżyć się do Niego, Wszech-Wiecznego, człowiek nie potrzebuje ani kapłanów, ani rytuałów. Wkrótce po tym, jak Jezus z Nazaretu został okrutnie zamordowany za namową ówczesnej kasty kapłańskiej, kapłani przekształcili prachrześcijański ruch w dogmatyczny kościół kapłański, którego Jezus nigdy nie założył. I sfałszowali Jego naukę pod wieloma względami tworząc jej przeciwieństwo: ich konfesyjny bóg jest bogiem kary, zamiast miłości; w miejsce nauki Chrystusa o pokoju stawiają usprawiedliwienie wojny i przemocy także wobec zwierząt i przyrody. Stłumili wiedzę o reinkarnacji oraz o prawie siewu i zbioru i bezwzględnie do dziś gromadzą bogactwa oraz władzę. Dzięki proroctwu Boga w obecnym czasie ludzie na całym świecie poznają podłoże oszukańczego etykietowania terminem „chrześcijański” zapoznają się z pokojową nauką Jezusa, Chrystusa, nauką miłości do Boga i bliźniego, wolną od dogmatów, przymusów i kultów. Poznają bliskiego Boga, który mieszka w każdej duszy: „Bóg w nas, a my w Bogu”.