Duchowe książki do nauki etyczno-moralnych wartości oraz ich osiągania

Subskrybuj

Newsletter

Zaloguj Się

Moje konto

Koszyk

Boże proroctwo dzisiaj

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy istnieje jeszcze dzisiaj Boże proroctwo, czy Bóg, Odwieczny, mówi do ludzi tak, jak przekazano we wcześniejszych epokach. Odpowiedź brzmi: tak!

Wraz z Gabriele, prorokinią Boga obecnych czasów, zamyka się 4000-letni cykl, który rozpoczął się od Słowa Bożego przekazanego przez Abrahama i kontynuowany był przez proroków Bożych –  Mojżesza, Izajasza, Hioba, przez Jezusa z Nazaretu jako największego proroka Bożego i wielu innych posłańców Bożych – aż do naszych czasów.

Książki o Bożym proroctwie dzisiaj

Wyświetlanie 1–9 z 15 wyników

Przez całe tysiąclecia wzywa Bóg, kochający Ojciec, przez swoich proroków wszystkich ludzi i dusze, aby rozpoczęli drogę do domu wiecznego Ojca, aby wrócili do Niego, do Wiecznego Królestwa, gdzie każda dusza ma swój początek. Ta droga jest drogą miłości do Boga i bliźniego, drogą pojednania, pokoju między ludźmi, z przyrodą i zwierzętami. To wielki dar, że Gabriele, prorokini i ambasadorka Boga, żyje dziś wśród nas. Od prawie pięciu dekad objawia się przez nią Bóg, nasz wieczny Ojciec, Chrystus, Jego Syn, który żył na Ziemi jako Jezus z Nazaretu, oraz książę Prawa boskiej Mądrości, a także inne istoty duchowe z Wiecznego Królestwa. Również Gabriele daje nam dodatkowo perłę za perłą ze swojej rozwiniętej świadomości, które pomagają nam coraz bardziej odnajdywać się w życiu świadomym Boga. W książkach Gabriele – Wydawnictwo Słowo perły te i objawienia z Wiecznego Królestwa Bożego mogą poznać wszyscy ludzie na całym świecie w ponad 25 językach. Objawione Słowo Odwiecznego jest dziś rozpowszechniane na całym świecie także za pośrednictwem e-booków.

Kim jest ten, który się objawia?

Ja Jestem, który Jestem – tak mówi Wieczny Wszech-Jedyny, którego my, ludzie, nazywamy „Bogiem” lub „Allahem” lub „Jahwe”. On jest Stwórcą i Dawcą wszelkiego życia, Duchem nieskończoności – Wolnym Duchem, który nie zna żadnych religii. 

 On jest Pra-Miłością, z której wyszliśmy. My, ludzie, jesteśmy istotami duchowymi w głębi naszej istoty, ponieważ Bóg ujrzał i stworzył nas jako istoty pochodzące od Niego: Duch z Jego Ducha, podobieństwa naszego niebiańskiego Ojca, których wiecznym domem jest królestwo Boże.

Co mówi Bóg, Odwieczny, dzisiaj przez swoją prorokinię?

Z pierwszej ręki, z rogu obfitości boskiej Mądrości, dowiadujemy się z tych książek tego, co może być nam przekazane tylko z Wiecznego Królestwa: 

 • wszystkiego o strukturze stworzenia,
 • o powstaniu światów o subtelnej strukturze, czysto duchowych;
 • o upadku i powstaniu materialnego wszechświata, w tym człowieka;
 • o demonicznej zasadzie „dziel, wiąż i rządź” w przeciwieństwie do boskiej zasady „łącz i bądź”;
 • o prawdziwych naukach Jezusa z Nazaretu;
 • o Jego życiu i działaniu pod znakiem pokoju, miłości do Boga i bliźniego;
 •  o sensie życia na Ziemi;
 •  o narodzinach, śmierci i powrocie;
 •  o drodze do wnętrza, którą każda dusza i każdy uduchowiony człowiek kiedyś przejdzie, do „Boga w nas” ;
 •  ale także o fałszowaniu nauki Jezusa, Chrystusa, przez kościelnych nosicieli sutann;
 •  i o dalszej przyszłości ludzkości w dobie zmian klimatycznych, aż po sprowadzenie, czyli powrót wszystkich dzieci Bożych do ich wiecznego domu.

Fałszowanie nauk Jezusa z Nazaretu

Bóg jest wolnością i mieszka swoją mocą we wnętrzu każdej duszy i każdego człowieka posiadającego duszę. Aby zbliżyć się do Niego, Wszech-Wiecznego, człowiek nie potrzebuje ani kapłanów, ani rytuałów. Wkrótce po tym, jak Jezus z Nazaretu został okrutnie zamordowany za namową ówczesnej kasty kapłańskiej, kapłani przekształcili prachrześcijański ruch w dogmatyczny kościół kapłański, którego Jezus nigdy nie założył. I sfałszowali Jego naukę pod wieloma względami tworząc jej przeciwieństwo: ich konfesyjny bóg jest bogiem kary, zamiast miłości; w miejsce nauki Chrystusa o pokoju stawiają usprawiedliwienie wojny i przemocy także wobec zwierząt i przyrody. Stłumili wiedzę o reinkarnacji oraz o prawie siewu i zbioru i bezwzględnie do dziś gromadzą bogactwa oraz władzę. Dzięki proroctwu Boga w obecnym czasie ludzie na całym świecie poznają podłoże oszukańczego etykietowania terminem „chrześcijański” zapoznają się z pokojową nauką Jezusa, Chrystusa, nauką miłości do Boga i bliźniego, wolną od dogmatów, przymusów i kultów. Poznają bliskiego Boga, który mieszka w każdej duszy: „Bóg w nas, a my w Bogu”.