Duchowe książki do nauki etyczno-moralnych wartości oraz ich osiągania

Subskrybuj

Newsletter

Zaloguj Się

Moje konto

Koszyk

O nas – Impressum

Sklep internetowy Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo“ z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 81/1 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000723034 Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Nasz NIP: 1182169342, REGON: 369700674

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo“
skryt. poczt. 45
01-800 Warszawa 45
Dane rachunku bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

82 1240 1473 1111 0010 7943 1922 – konto złotówkowe
12 1240 1473 1978 0010 7943 2512 – konto w euro Stowarzyszenie „Gabriele-Wydawnictwo Słowo“
ul. Marymoncka 81/1, 01-802 Warszawa
sklep@gabriele-wydawnictwo.com

tel.  517 193 675