Duchowe książki do nauki etyczno-moralnych wartości oraz ich osiągania

Subskrybuj

Newsletter

Zaloguj Się

Moje konto

Koszyk

Aktywować siły samouzdrawiające

Czy chciałbyś się nauczyć, jak aktywować w sobie siły samouzdrawiające? Czy chciałbyś dotrzeć do przyczyn chorób i z pomocą Chrystusa Bożego osiągnąć uzdrowienie całościowe, holistyczne?

W książkach Gabriele  Wydawnictwa Słowo znajdziesz wielki skarb, cennych odpowiedzi, wskazówek i pomocy udzielanych nam, ludziom, przez prorokinię i ambasadorkę Boga, Gabriele. Różne tytuły na temat uzdrawiania i zdrowia dają wgląd w nieznane wcześniej powiązania duchowe i pokazują we wszystkich aspektach, jak możemy osiągnąć całościowe uzdrowienie duszy i ciała.

Co aktywuje siły samouzdrawiające?

Coraz więcej osób podejrzewa lub wie z własnego doświadczenia, że prawdziwe uzdrowienie przychodzi z wewnątrz. Mądrość ludowa zna wiele związków między stanem wewnętrznym a dolegliwościami fizycznymi, np.: coś żołądek ściska, leży na wątrobie, a nawet łamie komuś serce.

Dzięki książkom Gabriele  Wydawnictwo Słowo na temat uzdrawiania nauczysz się docierać do duchowych przyczyn dolegliwości i aktywować samouzdrawiające siły w swoich komórkach.

Czym jest uzdrawianie całościowe, holistyczne?

Jezus z Nazaretu przekazał nam, ludziom, prostą zasadę życia:

„Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie“.

Jeśli zastosujemy to kryterium w naszym życiu, w naszym myśleniu, mówieniu i działaniu, dość szybko zauważymy, od czego możemy zacząć, aby uaktywnić i wzmocnić siły samouzdrawiania i osiągnąć uzdrowienie holistyczne. Zadajmy sobie na przykład pytanie: którym z naszych bliźnich robimy zarzuty, których od siebie odrzucamy, a do których czujemy nawet nienawiść? I dlaczego?

W niezliczonych objawieniach za pośrednictwem Gabriele, prorokini i ambasadorki czasów współczesnych, Chrystus Boży prowadzi nas do samopoznania oraz pomaga nam rozpoznać i naprawić nasze błędy. Oznacza to po prostu: przebaczyć, prosić o przebaczenie i nie robić już tego, co rozpoznaliśmy. Jest to początek uzdrowienia duszy i ciała. To jest prawdziwa, holistyczna „medycyna”.

W książce „Ty sam jesteś twoją chorobą i twoim zdrowiem, ale Bóg jest z tobą”  czytamy na przykład:

„Uświadommy sobie: Bóg jest miłością! Bóg pragnie dla nas, swoich dzieci, tego, co najlepsze. On pomaga w najtrudniejszych sytuacjach, o ile powierzymy Mu się w modlitwie, i przez tę ufność i wiarę w Niego pozostaniemy z Nim w łączności.

Wtedy działa niewidoczna dłoń Boga i pokazuje nam nasze błędne postępowanie, żebyśmy z Jego pomocą mogli je rozpoznać i uporządkować. Jeśli je uporządkujemy, to światło w więzieniu naszego ludzkiego ja będzie coraz jaśniejsze – aż bramy więzienia otworzą się, a my wyjdziemy z niego promienni i zdrowi“.

Jak dotrzeć do przyczyn choroby?

Podstawowa wiedza z mądrości Bożej brzmi: Każda choroba ma swoją przyczynę. Zagadnienie to wykracza daleko poza kwestie żywienia. Każdy człowiek poprzez swoje myślenie, odczuwanie, mówienie i działanie kształtuje lub programuje komórki swojego ciała, a więc także swój układ odpornościowy.

Negatywne, kłótliwe i egoistyczne zachowania, wyrzuty, nienawiść i tym podobne wpływają na komórki ciała, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do dolegliwości i osłabienia komórek i narządów. Z drugiej strony, pozytywne, podnoszące na duchu myśli i zachowania, przebaczanie i darowanie winy mają pozytywny wpływ na ustój naszego ciała. Wzmacnia się nasz układ odpornościowy. Ponieważ wszystko jest energią  a to, co wychodzi z nas, wraca do nas.

Dlatego każda osoba, która chce dotrzeć do sedna choroby, ma do dyspozycji proste narzędzie, jakim jest samorozpoznanie: jak myślę o moich bliźnich, jak się wobec nich zachowuję? A także: Jak mam traktować zwierzęta i rośliny? Którą dietę wybrać   roślinną czy opartą na cierpieniu zwierząt? Człowiek, jako istota kosmiczna, należy do boskiej jedności.

To, co ja zadaję innym   czy to ludziom, czy zwierzętom   to zadaję sobie samemu. W ten sposób uczciwe poznanie samego siebie może dać nam wgląd w przyczyny chorób i dolegliwości   jest to pierwszy krok do uzdrowienia.

Uaktywnij wewnętrznego Lekarza i Uzdrowiciela

Jeśli chcemy uaktywnić w nas siły samouzdrawiania, mamy u swego boku pomocnika: Chrystusa Bożego, Wewnętrznego Lekarza i Uzdrowiciela.
W książce „Słowa życia   przyczyna i powstawanie wszystkich chorób” znajduje się następujący fragment o wewnętrznym Lekarzu i Uzdrowicielu, Chrystusie, który jest zbawczą i uzdrawiającą siłą we wnętrzu każdego człowieka:

„Bóg jest miłością. Ta miłość przypada w udziale wszystkim ludziom i duszom – odpowiednio do ich duchowego rozwoju i dojrzałości. Częściowy strumień siły zbawczej, siła pocieszenia i uzdrowienia, nie pobudza jeszcze bezpośrednio ewolucji w duszy i w człowieku, ale wspiera, pociesza, pomaga i uzdrawia, żeby wzmocnić słabą duszę i cierpiącego człowieka, żeby byli w stanie wejść na drogę ewolucji. Kiedy opadną więzy dużych obciążeń duszy i w duszy, i w człowieku zacznie kiełkować duchowe życie, uaktywni się bardziej siła zbawiająca i wznosząca, żeby prowadzić duszę i człowieka do wyższej duchowości“.

Uświadamiamy sobie: Bóg, Odwieczny, nie zsyła na nas żadnych chorób ani cierpień – On jest absolutną miłością, najwyższą siłą, która zawsze pragnie nam pomóc. Postarajmy się więc znaleźć przyczyny chorób w nas samych oraz zmienić nasze myślenie i zachowanie, żyjąc coraz bardziej miłością do Boga i bliźniego. Wtedy możemy nie tylko osiągnąć zdrowie dla naszego ciała, ale odnaleźć w sobie Boga i zbawczą siłę Chrystusa Bożego, który pragnie nas prowadzić do życia w jedności z ludźmi, roślinami i zwierzętami.

Książki na temat uzdrawiania całościowego, holistycznego i sił samouzdrawiających

My, ludzie, otrzymujemy z Królestwa Boga wsparcie za wsparciem, aby osiągnąć prawdziwe uzdrowienie, uzdrowienie ciała i duszy. Od prawie pięciu dziesięcioleci objawia się Bóg, Odwieczny i Jego Syn, Chrystus Boży, przez prorokinię nauczającą i ambasadorkę  czasów współczesnych, Gabriele.

Odkryj klucz do całościowego, holistycznego uzdrowienia, który tkwi w tobie, dzięki poniższym książkom. Poznaj nasze książki na temat uzdrawiania i medytacji.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2