ipad

E-Book - Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa serca - Modlitwa duszy - Modlitwa eteryczna - Modlitwa uzdrawiająca


15,99  *

E-Book - Wewnętrzne modlenie się

ISBN 978-3-96446-105-6

Nr produktu: B307pl-epub

ePub

Produkt gotowy do natychmiastowej wysyłki, Czas dostawy
brak czasu dostawy (np. pobieranie) **

Informacje dotyczące produktu

E-Book - Wewnętrzne modlenie się

E-Book

Modlitwa jest pomostem do rzeczywistości Ducha, do życia, które czyni nas wolnymi.

Kierowanie się do wnętrza stwarza połączenie między poziomem materialnego bytu a poziomem bytu duchowego…

„Ten, kto codziennie modli się prawdziwie, modli się z serca, zachowa również wewnętrzny spokój w największym hałasie… Jeżeli dopuścimy do tego, aby właściwa modlitwa i medytacja, coraz bardziej kierowały nas do wnętrza, do królestwa pokoju, z którego pochodzimy, to wieczna moc promieniować będzie przez nas, będzie nas prowadzić, orzeźwiać i posilać z życiodajnego źródła Bożego pokoju…”

E-Book - Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa serca - Modlitwa duszy - Modlitwa eteryczna - Modlitwa uzdrawiająca


15,99  *

E-Book - Wewnętrzne modlenie się

ISBN 978-3-96446-105-6

Nr produktu: B307pl-epub

ePub

Produkt gotowy do natychmiastowej wysyłki, Czas dostawy
brak czasu dostawy (np. pobieranie) **