• Rehabilitacja Chrystusa Bożego
  • Rehabilitacja Chrystusa Bożego
  • Rehabilitacja Chrystusa Bożego
  • Rehabilitacja Chrystusa Bożego

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

Synowie i córki Boga z polecenia Boga, w połączeniu z boską Mądrością, trzecią siłą podstawową Boga, rehabilitują Chrystusa Bożego


49,00  *

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

ISBN 978-3-89201-823-0

Nr produktu: S469pl

700 stron, oprawa twarda, ilustracje

Produkt gotowy do natychmiastowej wysyłki, Czas dostawy
ca. 3-4 dni **

Informacje dotyczące produktu

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

Chrystus Boży był i jest wykorzystywany i dyskredytowany w najbardziej szkodliwy sposób przez instytucjonalne to znaczy wyznaniowe struktury władzy.
Autorzy tego dzieła naświetlają szczegółowo różne aspekty nadużywania imienia Jezusa, Chrystusa – przede wszystkim zniekształcenie i sfałszowanie Jego pierwotnej nauki oraz wynikające z tego katastrofalne skutki dla ludzkości i dla całej Ziemi.
Poruszane tematy to między innymi:
– Walka zewnętrznych religii przeciwko prachrześcijańskiemu nurtowi
– Przemoc, wojny i przestępstwa pod płaszczykiem „chrześcijaństwa“
– Kościelne dogmaty i zasady wiary – zapowiedź walki przeciwko Chrystusowi
– Krwawe ślady Kościołów
– Otchłanie nauki Marcina Lutra
– Pogarda i ucisk wobec kobiet
– Przestępstwo wobec stworzenia Bożego

Zapoznajcie się Państwo z zasięgiem tego oszustwa, skierowanego przeciwko nauce Jezusa, Chrystusa. Przeczytajcie, co On naprawdę ludziom przyniósł i dzisiaj ponownie przynosi: Naukę miłości do Boga i bliźniego, przyrody i zwierząt – naukę drogi powrotnej do Królestwa Bożego, do naszego odwiecznego Ojca.

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

Synowie i córki Boga z polecenia Boga, w połączeniu z boską Mądrością, trzecią siłą podstawową Boga, rehabilitują Chrystusa Bożego


49,00  *

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

ISBN 978-3-89201-823-0

Nr produktu: S469pl

700 stron, oprawa twarda, ilustracje

Produkt gotowy do natychmiastowej wysyłki, Czas dostawy
ca. 3-4 dni **