• Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe
  • Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe
  • Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe
  • Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe

Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe

Stopnie podstawowe - Porządek - Wola – Mądrość – Powaga


50,00  *

Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe

ISBN 83-902 665-2-0

Nr produktu: S150pl

1332 strony, oprawa twarda

Produkt gotowy do natychmiastowej wysyłki, Czas dostawy
ca. 3-4 dni **

Informacje dotyczące produktu

Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe

Miłość Boga jest bardzo bliska każdemu z nas. Jest to czysta, niezachwiana siła naszej duszy. Na Wewnętrznej Drodze dane jest nam tę siłę uaktywnić i w ten sposób zbliżać się do naszej wiecznej ojczyzny, którą kiedyś opuściliśmy.
Gabriele, prorokini i ambasadorka Boga

Wewnętrzną Drogą do kosmicznej świadomości jest droga do Boga w nas. Jest to droga wolności, miłości do Boga i bliźniego. To droga Chrystusa Bożego dla wszystkich ludzi, którzy dążą do wyższej kultury i pokojowego człowieczeństwa.
Wewnętrzna Droga to propozycja, darowana z Królestwa Bożego. Szkolenia i ćwiczenia Wewnętrznej Drogi objawił poprzez Gabriele brat Emanuel, cherubin boskiej Mądrości. Gabriele, prorokini nauczająca i ambasadorka Boga, szczegółowo wyjaśniła zadania Wewnętrznej Drogi i przekazała je w cyklu szkoleniowym. Ten obszerny podręcznik szkoleniowy zawiera objawione nauki i wyjaśnienia od podstawowego stopnia boskiego Porządku, poprzez boską Wolę, boską Mądrość, aż do stopnia boskiej Powagi.

Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe

Stopnie podstawowe - Porządek - Wola – Mądrość – Powaga


50,00  *

Wewnętrzna Droga do kosmicznej świadomości - wydanie zbiorowe

ISBN 83-902 665-2-0

Nr produktu: S150pl

1332 strony, oprawa twarda

Produkt gotowy do natychmiastowej wysyłki, Czas dostawy
ca. 3-4 dni **